Weekendpaket Berlin
* MrJet
* Travelstart

Fakta Berlin

Berlin är sedan 1991 huvudstad i det återförenade Tyskland och även den folkrikaste staden i landet med över 3.5 miljoner invånare. I Berlins storstadsområde bor det sammanlagt över 4.4 miljoner invånare. Berlin är även Tysklands största stad till ytan med sina cirka 890 kvadratkilometer.

Berlin är också en delstat i Tyskland som i sin tur omsluts av förbundslandet Brandenburg och ligger i östra Tyskland, cirka 90 kilometer från den polska gränsen. Floden Spree flyter genom Berlin och mynnar ut i Elbes biflod Havel i Berlins västra delar. Berlins högsta punkter är 115 meter över havet.

Berlin är en av Europas mest kända och besökta städer och utgör ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum i Europa. Staden är även en knutpunkt för den europeiska kontinentens järnvägs- och flygnät.

Berlin består av ett flertal städer som efterhand vuxit samman och bildat nya administrativa enheter inom Berlin. Sedan 2001 består Berlin av 12 stadsdelsområden med en genomsnittlig befolkning på 300 000 per stadsdel. Stadsdelarna har egna borgmästare som sköter lokala frågor för respektive stadsdel. Berlin har i sin tur en borgmästare som är hela förbundslandet Berlins parlament respektive regeringschef.

Berlins invånarantal har varierat genom åren och efter andra världskriget låg befolkningsmängden på mellan 3.1 till 3.5 miljoner invånare. Efter staden delats mellan öst och väst flyttade många från Västberlin på grund av osäkerheten med vad som skulle ske med staden då den låg inne i Östtyskland, samtidigt flyttade unga män från Västtyskland till Berlin eftersom av att staden inte krävde värnplikt.

Under 1960-talet pågick en stor arbetskraftsinvandring från Turkiet till Västberlin samtidigt som Östberlin tog emot många vietnameser. Under senare år har många invandrat från Afrika och Mellanöstern och bland annat en rysk minoritet har vuxit fram. Efter murens fall 1991 har cirka 1.7 miljoner människor lämnat Berlin och cirka 1.8 miljoner har flyttat från andra regioner till Berlin.

Berlin har en stor brist på stora industrier och arbetslösheten i staden är hög. Många av de industrier som tidigare fanns i Berlin lämnade staden efter delningen på grund av det geografiska läget i Östtyskland. Dock har storkoncerner och statliga departement flyttats till Berlin efter återföreningen och arbetsmarknaden i Berlin finns framförallt inom tjänstesektorn.